Home

Om våre kurs…


Barnestasjonens Teaterskole er et tilbud til barn i første til fjerde klasse. Vi kan også leies inn til å holde kurs for andre aldersgrupper. Instruktørene har lang erfaring og utdannelse innen faget.

Gjennom lek og rollespill får barna oppleve teaterfaglig mestring. Vi jobber frem en liten forestilling som vises frem til de voksne etter endt kurs.

Vi har levert kurs til SFO i Lørenskog siden 2006, og har laget over hundre unike forestillinger.