Home

Verden går videre…

Posted by admin | On: Feb 29 2012

Data er oppskrytt og jeg er ikke sikker på om internett har kommet for å bli…?

Neste uke blir poden Marius som jeg altså er faren til, 18 år. Født i 1994 er han med andre ord samtidig med internett som vi kjenner det. Selv om årene har gått fort, må selv jeg konstatere at gutten har forandra seg. På de gode dagene, er jeg rødmende fornøyd med “- han er så lik faren sin” kommentarene. De andre dagene er jeg bare alminnelig stolt.

Når jeg betrakter Marius’ forandring fra spebarn til voksen, er det vel rimelig å anta at internett har forandret seg en smule over de samme atten årene.  Jeg er så gammal og så trygg på meg selv at jeg glatt innrømmer at jeg ikke er spesielt glad i forandringer. Men når forandringer er til det bedre, sier den samme erfaringen at jeg bør prøve meg…

Og her er altså Barnestasjonen med det som skal bli en ny hjemmeside. Ikke fordi den er så forbaska mye kulere eller avansert. Heller tvert imot. Fremskrittet er at den er enklere, gjort WordPress og skal dermed være lettere å oppdatere. Men alt nytt krever tilvenning og oppdatering krever tid. Så herved er det bekreftet; www.barnestasjonen.no har startet forvandlingen.

Og er det så enkelt som jeg opplever hittil, kan det tenkes at jeg blir flinkere til å følge opp…

Leave a comment