Home

Siste nytt fra Barnestasjonen


11.09.2020

PAUSE

Jeg, Lea, som har administrert og undervist teaterkursene de seneste årene, er for tiden ute i mammapermisjon. Den opprinnelige planen var å sette inn en vikar til høstens kurs, men på grunn av en del usikkerhet rundt smittevernstiltak og lokaler, holder teaterskolen en liten pause. Jeg er tilbake i januar!

Barnestasjonens Teaterskole er et tilbud til barn i første til fjerde klasse.

Gjennom lek og rollespill får barna oppleve teaterfaglig mestring. Vi jobber frem en liten forestilling som vises frem til de voksne etter endt kurs.

Barn som ikke går på SFO, kan selvsagt delta ettersom Barnestasjonens Teaterskoler er foreldrefinansiert. Barnestasjonens Teaterskoles kurs består normalt av grupper med 8 – 15 elever. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall elever.